Vocabulary

Vocabulary – English-Latin

abandon, I derelinquo, -inquere, -iqui, -ictum
accuse, I accuso, -are, -avi, -atum
act, I ago, agere, egi, actum
admire, I admiror, -ari, -atus sum
admit, I fateor, fateri, fassus sum
adversity res adversae, f. pl.
agreeable gratus, -a, -um
altar ara, -ae, f.
ambitious gloriae cupidus, -a, -um
ambush insidiae, -arum, f. pl.
ancient antiquus, -a, -um
angry iratus, -a, -um
animal animal, animalis, n.
approve, I approbo, -are, -avi, -atum
argument argumentum, -i, n.
ass asinus, -i, m.
assert, I adfirmo, -are, -avi, -atum
astonished attonitus, -a, -um
athlete athleta, -ae, m.
attend, I (to) vaco, -are, -avi, -atum (+ dat.)
Augustus Augustus, -i
baby infans, -tis m./f.
bad malus, -a, -um
bake, I coquo, -quere, -xi, -ctum
baker pistor, -oris, m.
banquet convivium, -i, n.
barbarous barbarus, -a, -um
barn horreum, -i, n.
bear ursus, i, f.
beast bestia, -ae, f.
bed cubile, -is, n.
bedroom cubiculum, -i, n.
bee apis, -is, f.
before (adv.) antea
behold ecce (+ nom.)
behove (it behoves) oportet, -ere, -uit
belong, I sum, esse, fui (+ gen. or sometimes dat.)
beloved dilectus, -a, -um
betray, I prodo, -ere, -idi, -itum
bird avis, -is, f.
blackbird merula, -ae, f.
blame, I culpo, -are, -avi, -atum
blue caeruleus, -a, -um
boar, wild aper, apri, m.
boat linter, lintris, f.
bow sagitta, -ae, f.
box arca, -ae, f.
bracelet armilla, -ae, f.
bright clarus, -a, -um
bronze (adj.) aeneus, -a, -um
Brutus Brutus, -i
burden onus, oneris, n.
burn, I (tr.) incendo,  -ere, -i, incensum 
burn, I (intr.) flagro, -are, -avi, -atum
cake placenta, -ae, f.
calm, I sedo, -are, -avi, -atum
candle candela, -ae, f.
carrot carota, -ae, f.
carry, I porto, -are, -avi, -atum; fero, feri, tuli, latum
cause cause, -ae f.
chicken pullus, -i, m.
chief dux, ducis, m.
child infans, -ntis, m./f.; puer, pueri, m.
chirp, I pipilo, -are, -avi, -atum
choose, I eligo, -igere, -egi, -ectum
Cicero Cicero, -onis
claim, I (assert) adfirmo, -are, -avi, -atum
clear clarus, -a, -um
Cleopatra Cleopatra, -ae, f.
clever callidus, -a, -um
cloak paenula, -ae, f.
close, I claudo, -ere, clausi, clausum
cold, I grow refrigesco, refrigescere, refrixi
condemn, I damno, -are, -avi, -atum
confirm, I firmo, -are, -avi, -atum
continue, I pergo, -gere, -rexi, -rectum
cook coquus, -i, m.
cook, I coquo, -ere, coxi, coctum,
cottage casa, -ae, f.
couch cubile, cubilis, n.
country (land) terra, -ae, f.; regio, -onis, f.;
country (as opposed to town) rus, ruris, n.
countryman agricola, -ae, m.; rusticus, -i, m.
courageous audax, -acis
courtier aulicus, -i, m.
cow vacca, -ae, f.
cry, I (cry out) clamo, -are, -avi, -atum
criminal scelestus, -i, m.
crown corona, -ae, f.
cruel crudelis, -is
cup poculum, -i, n.
cure, I curo, -are, -avi, -atum ; sano, -are, -avi, -atum 
custom consuetudo, -inis, f.
cut, I seco, -are, -avi, -atum
dance, I salto, -are, -avi, -atum
danger periculum, -i, n.
dark obscurus, -a, -um
daylight lux, lucis f.
dead mortuus, -a, -um
dear carus, -a, -um
dearest (one) carissima, -ae, f.; deliciae, -arum, f. pl.
deceive, I fallo, fallere, fefelli, falsum
decorate, I orno, -are, -avi, -atum
delay (n) mora, -ae f.
deliver, I libero, -are, -avi, -atum
dense densus, -a, -um
dentist (dentist’s forceps) See “forceps”
desire, I exopto, -are, -avi, -atum; desidero, -are, -avi, -atum
despise, I contemno,  -ere, -empsi, -emptum
destruction eversio, -onis, f.
devote, I (myself to) operam do (+ dat); vaco, -are, -avi, -atum (+ dat.)
difficult difficilis, -is
diligent diligens, -entis
diligently diligenter
dirty sordidus, -a, -um
doctor medicus, -i, m.
dog canis, -is, m.
donkey asinus, -i, m.
dream somnium, -ii, n.
dress (woman’s) stola, -ae, f.
drink bibo, bibere, bibi
drive, I (out) expello, -ere, expuli, expulsum
duck anas, anatis, f.
duty officium, -ii, n.
each (of two) alter, alterius
earth terra, -ae, f.
eat manduco, -are, -avi, -atum; edo, edere/esse, edi, esum
Egyptian aegyptius, -a, -um
emperor imperator, -oris, m.
encourage, I (by action) confirmo, -are, -avi, -atum
enemy inimicus, -a, -um
even (even this) vel (hoc)
even (even Marcus) ipse (Marcus)
even (not even) ne…quidem
even (even if) etiamsi
face vultus, -us, m.
family (relations) gens, gentis, f.
family (household) familia, -ae, f.
famous celeber, -bris; praeclarus, -a, -um
fast velox, -ocis
fertile fertilis, -is
finally denique, tandem
flatter, I blandior, blandiri, blanditus sum (+ dat.)
flesh caro, carnis, f.
flight, I put to fugo, -are, -avi, -atum
flower flos, floris, m.
fly n. musca, -ae, f.
fly, I (v.i.) volo, -are, -avi, -atum
food cibus, -i, m.
foolish stultus, -a, -um; ineptus , -a, -um; insipiens, -tis
forceps (dental) dentarpaga, -ae, f.
foremost primus, -a, -um; princeps, -cipis, m.
forget obliviscor, oblivisci, oblitus sum
free, I set libero, -are, -avi, -atum
frighten, I terreo, -ere, -ui, -itum
frog rana, -ae, f.
fruit fructus, -us, m.
frying-pan sartago, -aginis, f.
game ludus, -i, m.
garden hortus, -i, m.
gate(s) portae, -arum, f. pl.
Gaul Gallia, -ae, f.
gentle dulcis, -is
get, I (better) convalesco, -ere, convalui
ghost genius, -ii, m.
gladiator gladiator, -oris, m.
goat capra, -ae, f.
gold aurum, -i, n.
golden aureus, -a, -um
graceful gracilis, -is; lepidus, -a, -um
grandfather avus, -i, m.
grass herba, -ae, f.
Greece Graecia, -ae, f.
grow, I (cold) = become cold, See “cold”
grumpy querulus, -a, -um
guard, I custodio, -ire, -ivi, -itum
guardian custos, -odis, m.
guilty nocens, -entis, m./f.
hail , I saluto, -are, -avi, -atum
hard (difficult) difficilis, -is
harm, I noceo, nocere, nocui (+ dat.)
hasten festino, -are, -avi, -atum
hat petasus, -i, m.
heedlessly incaute
Helena Helena, -ae
help, I adiuvo, -are, adiuvi, adiutum
hen gallina, -ae, f.
hide, I celo, -are, -avi, -atum
hive alvearium, -ii, n.
horrible nauseosus, -a, -um
huntsman venator, -oris, m.
husband vir, viri, m.
idea consilium, -ii, n.
imitate, I imitor, -ari, -atus sum
inform, I (someone) certiorem (aliquem) facio, facere, feci, factum
ink atramentum, -i, n.
innocent innocens, -entis, m./f.
Italy Italia, -ae, f.
jewel gemma, -ae, f.
joyful laetus, -a, -um
Julia Iulia, -ae, f.
Julius Iulius, -ii
jump, I salio, -ire, lui, saltum
kiss, I osculor, -ari, -atus sum
kitchen culina, -ae, f.
knife culter, -tri, m.
know, I scio,  -ire, -ivi, -itum
lamb agnus, -i, m.
land terra, -ae, f.
language lingua, -ae, f.
large magnus, -a, -um
leader dux, ducis, m.
learned (adj.) doctus, -a, -um
legion legio, -ionis, f.
leper leprosus, -i, m.
lie mendacium, -i, n.
lie, I (down) iaceo, -ere, -ui
lie, I (deceive) mentior, mentiri, mentitus sum
light, I (illuminate) illumino, -are, -avi, -atum
linen (clothing) lintea, -orum, n. pl.
listen, I audio,  -ire, -ivi, -itum
literature litterae, -arum, f. pl.
little parvus, -a, -um
loaf panis, -is, m.
look, I (after) custodio, -ire, -ivi, -itum
loud magnus, -a, -um
loud, very ingens, -entis
Lucretius Lucretius, -ii
lurk, I lateo, -ere, -ui
maid (female servant) famula, -ae, f.
maiden (unmarried woman) virgo, virginis, f.
Marcus Marcus, -i
market-place forum, -i, n.
medicine medicina, -ae, f.
meet, I convenio, -ire, -i, -tum (+ acc.); congredior, -gredi, -gressus sum (+ cum + abl.)
merciful clemens, -entis
mouse mus, muris, m./f.
Minerva Minerva, -ae, f.
muddy luteus, -a, -um; lutulentus, -a, -um 
murder, I occido,  -ere, -cidi, -cisum
nature natura, -ae, f.
nearby (adv.) prope
neighbour proximus, -i, m.
new novus, -a, -um
newfangled inauditus, -a, -um
night nox, noctis, f.
nightingale luscinia, -ae, f.
noise sonus, -i, m.; sonitus, -i, m.
nurse (wet-) nutrix, -icis, f.
oats avena, -ae, f.
obtain, I obtineo, -ere, -ui, obtentum
Octavius Octavius, -ii
open (adj.) apertus, -a, -um
Ophelia Ophelia, -ae
orator orator, -oris, m.
owe, I debeo, -ere, -ui, -itum
paint pingo,  -ere, pinxi, pictum
paper charta, -ae, f.
Paris Lutetia, -ae, f.
parrot psittacus, -i, m.
Paul Paulus, -i
pear pirum, -i, n.
peasant colonus, -i, m.
peevish querulus, -a, -um
Peter Petrus, -i
Phidias Phidias, -ae
philosopher philosophus, -i, m.
picture (painting) tabula, -ae, f.
pig porcus, -i, m.
Pilate Pilatus, -i
pirate pirata, -ae, m.
place, I pono, ponere, posuit, positum
plan propositum, -i, n.; consilium, -i, n.
plate catillus, -i, m.
play, I ludo,  -ere, lusi, lusum
plough, I aro, -are, -avi, -atum
poem carmen, -inis, n.
poisoned venenatus, -a, -um
Pompey Pompeius, -ii
poor (wretched) miser, misera, miserum
Portia Portia, -ae
poverty paupertas, -atis, f.
precious pretiosus, -a, -um
present donum, -i, n.
prophet propheta, -ae, m.
proud superbus, -a, -um
province provincia, -iae
pupil discipulus, -i, m.; discipula, –ae, f.
put to flight, I fugo, -are, -avi, -atum
Quintus Quintus, -i
rabbit cuniculus, -i, m.
rather (than) potius (quam)
reach, I attingo,  -ere, attigi, attactum
Regulus Regulus, -i, m.
remember, I memini, meminisse (+ gen.); memoria teneo, -ere, -ui
reward, I compenso, -are, -avi, -atum
right, I am vera dico, -ere, dixi
ring (circus) circus, -i, m.
ring (for finger) anulus, -i, m.
rise, I orior, oriri, ortus sum
robber latro, -onis, m.
safe securus, -a, -um
sail, I navigo, -aro, -are, -avi, -atum
savage saevus, -a, -um
scold, I obiurgo, -are, -avi -atum
sculpt, I sculpo,  -pere, -psi, -ptum
secretly clam
servant famulus, -i, m.; famula, -ae, f.
set, I (free) libero, -aro, -are, -avi, -atum
severe severus, -a, -um
sharp acutus, -a, -um
sheep ovis, -is, f.
shepherd pastor, -oris, m.
shield scutum, -i, n.
shoulder humerus, -i, m.
shout, I clamo, -are, -avi, -atum
silver argentum, -i, n.
sin, I pecco, -are, -avi, -atum
smile, I subrideo, -ere, -risi, -risum
snail cochlea, -eae, f.
snow nix, nivis, f.
Scipio Scipio, -onis
Socrates Socrates, -is
sorrow dolor, -oris, m.
sound n. sonus, -i, m.; sonitus, -i, m.
speech lingua, -ae, f. (language); oratio, -onis, f. (discourse)
spice condimentum, -i, n.
spirit (ghost) genius, -ii, m.
stag cervus, -i, m.
star stella, -ae, f.
stay , I maneo, -ere, mansi, mansum
steal, I subtraho,  -ere, traxi, tractum; aufero, auferre, abstuli, ablatum
sting, I pungo, -ere, pupugi, punctum
storm tempestas, -atis, f.
story (fictional) fabula, -ae, f.
story (factual) historia, -iae, f.; narratio, -ionis, f.
student studiosus, -i, m.; studiosa, -ae f.
study, I studeo, -ere, ui (+ dative of subject studied); studiosus esse
sting pungo, pungere, punxi, punctum
stupid stultus, -a, -um
sudden (adj.) subitus, -a, -um
swim, I no, nare, navi
sword gladius, -ii, m.
tail cauda, -ae, f.
talk loquor, loqui, locutus sum (+ cum + abl. of person spoken to)
tall procerus, -a, -um
Tarquinius Tarquinius, -ii
task munus, muneris, n.
tell, I narro, -are, -avi, -atum  (relate); iubeo, iubere, iussi, iussum (order); dico, dicere, dixi, dictum  (say, utter); certiorem facio, facere, feci, factum (inform)
Terentia Terentia, -ae
time tempus, -oris n.; vicis f. (occasion, frequency)
toga toga, -ae, f.
traveller viator, -oris, m.
tree arbor, -oris, f.
tribune tribunus, -i, m.
trustworthy fidus, -a, -um
ugly foedus, -a, -um
unbecoming, it is dedecet, dedecere, dedecuit
uncle patruus, -i, m. (paternal); avunculus, -i, m. (maternal)
unknown ignotus, -a, -um
until donec (with indicative to express simple fact and with subjunctive to express expectation).
unwisely insipienter
unworthy indignus, -a, -um (+ abl.)
useful, to be (to) prosum, prodesse, profui (+ dat.)
Vercingetorix Vercingetorix, -origis
villa villa, -ae, f.
villain sceleratus, -i, m.
vine vinea, -ae, f.
Virgil Vergilius, -ii
walk ambulo, -are, -avi, -atum
wash lavo, -are, lavi, lautum
wasp vespa, -ae, f.
watch, I considero, -are, -avi, -atum
wear, I (clothing) gesto, -are, -avi, -atum
week hebdomas, hebdomadis f. (later Latin)
what quid ? (interrogative) ; quam (exclamative)
white albus, -a, -um; candidus, -a, -um
whole totus, -a, -um
wicked improbus, -a, -um
wild (boar) See “boar”
wine vinum, -i, n.
wish, I volo, velle, volui
wolf lupus, -i, m.
wonderful mirabilis, -is
wooden ligneus, -a, -um
wood(s) silva, -ae, f.
work, I laboro, -are, -avi, -atum
worthy dignus, -a, -um dignus, -a, -um  (followed by ablative or by qui + subj.)
write, I scribo, scribere, scripsi, scriptum
wrong, I am erro, -are, -avi, -atum
wrongly falso
youth adulescens, -entis; iuvenis, -is; puer, -i

 

 

 

 

 

Vocabulary – Latin-English

 

accuso, -are, -avi, -atum I accuse
acutus, -a, -um sharp
adfirmo, -are, -avi, -atum I claim (assert)
adfirmo, -are, -avi, -atum I assert
adiuvo, -are, adiuvi, adiutum I help
admiror, -ari, -atus sum I admire
adulescens, -entis; youth
aegyptius, -a, -um Egyptian
aeneus, -a, -um -i bronze (adj.)
agnus, -i, m. lamb
ago, agere, egi, actum I act
agricola, -ae, m.; rusticus, -i, m. countryman
albus, -a, -um white
alter, alterius each (of two)
alvearium, -ii, n. hive
ambulo, -are, -avi, -atum walk
anas, anatis, f. duck
animal, animalis, n. animal
antea, adv. before
antiquus, -a, -um ancient
anulus, -i, m. ring (for finger)
aper, apri, m. boar, wild
apertus, -a, -um open (adj.)
apis, -is, f. bee
approbo, -are, -avi, -atum I approve
ara, -ae, f. altar
arbor, -oris, f. tree
arca, -ae, f. box
argentum, -i, n. silver
argumentum, -i, n. argument
armilla, -ae, f. bracelet
aro, -are, -avi, -atum I plough
asinus, -i, m. donkey
asinus, -i, m. ass
athleta, -ae, m. athlete
atramentum, -i, n. ink
attingo,  -ere, attigi, attactum I reach
attonitus, -a, -um astonished
audax, -acis courageous
audio,  -ire, -ivi, -itum I listen
aufero, auferre, abstuli, ablatum I steal
Augustus, -i Augustus
aulicus, -i, m. courtier
aureus, -a, -um golden
aurum, -i, n. gold
avena, -ae, f. oats
avunculus, -i, m. uncle (maternal)
avis, -is, f. bird
avus, -i, m. grandfather
barbarus, -a, -um barbarous
bestia, -ae, f. beast
bibo, bibere, bibi drink
blandior, blandiri, blanditus sum (+ dat.) I flatter
Brutus, -i Brutus
caeruleus, -a, -um blue
callidus, -a, -um clever
candela, -ae, f. candle
candidus, -a, -um white
canis, -is, m. dog
capra, -ae, f. goat
carissima, -ae, f. dearest (one)
carmen, -inis, n. poem
caro, carnis, f. flesh
carota, -ae, f. carrot
carus, -a, -um dear
casa, -ae, f. cottage
catillus, -i, m. plate
cauda, -ae, f. tail
cause, -ae f. cause
praeclarus, -a, -um famous
celo, -are, -avi, -atum I hide
certiorem (aliquem) facio, facere, feci, factum I tell, inform (someone)
cervus, -i, m. stag
charta, -ae, f. paper
cibus, -i, m. food
Cicero, -onis Cicero
circus, -i, m. ring (circus)
clamo, -are, -avi, -atum I shout, cry out
clam secretly
clarus, -a, -um clear, bright
claudo, -ere, clausi, clausum I close
clemens, -entis merciful
Cleopatra, -ae, f. Cleopatra
cochlea, -eae, f. snail
colonus, -i, m. peasant
compenso, -are, -avi, -atum I reward
condimentum, -i, n. spice
confirmo, -are, -avi, -atum I encourage (by action)
congredior, -gredi, -gressus sum (+ cum + abl.) I meet
considero, -are, -avi, -atum watch
consilium, -ii, n. idea
consuetudo, -inis, f. custom
contemno,  -ere, -empsi, emptum I despise
convalesco, -ere, convalui I get better
convenio, -ire, -i, -tum (+ accusative) I meet
convivium, -i, n. banquet
coquo, -ere, coxi, coctum I cook, bake
coquus, -i, m. cook
corona, -ae, f. crown
crudelis, -is cruel
cubiculum, -i, n. bedroom
cubile, cubilis, n. couch
cubile, -is, n. bed
culina, -ae, f. kitchen
culpo, -are, -avi, -atum I blame
culter, -tri, m. knife
cuniculus, -i, m. rabbit
curo, -are, -avi, -atum I cure
custodio, -ire, -ivi, -itum I guard, look  after
custos, -odis, m. guardian
damno, -are, -avi, -atum I condemn
debeo, -ere, -ui, -itum I owe
dedecet, dedecere, dedecuit it is unbecoming
deliciae, -arum dearest, darling
denique, tandem finally
densus, -a, -um dense
dentarpaga, -ae, f. forceps (dental)
derelinquo, -inquere, -iqui, -ictum I abandon
desidero, -are, -avi, -atum I desire
difficilis, -is difficult
difficilis, -is hard (difficult)
dignus, -a, -um  worthy
dilectus, -a, -um beloved
diligens, -entis diligent
diligenter diligently
discipulus, -i, m.; discipula, –ae, f. pupil
doctus, -a, -um learned (adj.)
dolor, -oris, m. sorrow
donec until
donum, -i, n. present
dulcis, -is gentle
dux, ducis, m. leader
dux, ducis, m. chief
ecce (+ nom.) behold
eligo, -igere, -egi, -ectum I choose
erro, -are, -avi, -atum I am wrong
etiamsi even (even if)
eversio, -onis, f. destruction
exopto, -are, -avi, -atum I desire
expello, -ere, expuli, expulsum I drive (out)
fabula, -ae, f. story (fictional)
fallo, fallere, fefelli, falsum I deceive
falso wrongly
familia, -ae, f. family (household)
famula, -ae, f. maid, female servant
famulus, -i, m servant
fateor, fateri, fassus sum I admit
fertilis, -is fertile
festino, -are, -avi, -atum hasten
fidus, -a, -um trustworthy
firmo, -are, -avi, -atum I confirm
flagro, -are, -avi, -atum I burn (intr.)
flos, floris, m. flower
foedus, -a, -um ugly
forum, -i, n. market-place
fructus, -us, m. fruit
fugo, -are, -avi, -atum I put to flight
Gallia, -ae, f. Gaul
gallina, -ae, f. hen
gemma, -ae, f. jewel
genius, -ii, m. spirit, ghost
gens, gentis, f. family (relations)
gesto, -are , -avi, -atum I wear (clothing)
gladiator, -oris, m. gladiator
gladius, -ii, m. sword
gloriae cupidus, -a, -um ambitious
gracilis, -is graceful
Graecia, -ae, f. Greece
gratus, -a, -um agreeable
hebdomas, hebdomadis f. (later Latin) week
Helena, -ae Helena
herba, -ae, f. grass
historia, -iae, f. story (factual)
horreum, -i, n. barn
hortus, -i, m. garden
humerus, -i, m. shoulder
iaceo, -ere, -ui I lie (down)
ignotus, -a, -um unknown
illumino, -are, -avi, -atum I light (illuminate)
imitor, -ari, -atus sum I imitate
imperator, -oris, m. emperor
improbus, -a, -um wicked
inauditus, -a, -um newfangled
incaute heedlessly
incendo,  -ere, -i, incensum I burn (tr.)
indignus, -a, -um (+ abl.) unworthy
ineptus , -a, -um foolish
infans, -ntis, m./f. child, baby
ingens, -entis huge; (of noise) very loud,
inimicus, -a, -um enemy, hostile
innocens, -entis, m./f. innocent
insipiens, -tis foolish
insidiae, -arum, f. pl. ambush
insipienter unwisely
ipse (Marcus) even (even Marcus)
iratus, -a, -um angry
Italia, -ae, f. Italy
iubeo, iubere, iussi, iussum I tell, order
Iulia, -ae, f. Julia
Iulius, -ii Julius
laboro, -are, -avi, -atum I work
laetus, -a, -um joyful
lateo, -ere, -ui I lurk
latro, -onis, m. robber
lavo, -are, lavi, lautum wash
legio, -ionis, f. legion
lepidus, -a, -um graceful
leprosus, -i, m. leper
libero, -are, -avi, -atum I deliver
ligneus, -a, -um wooden
lingua, -ae, f.  speech, language
lintea, -orum, n. pl. linen (clothing)
linter, lintris, f. boat
litterae, -arum, f. pl. literature, a document, a letter
loquor, loqui, locutus sum (+ cum + abl. of person spoken to) talk
Lucretius, -ii Lucretius
ludo,  -ere, lusi, lusum I play
ludus, -i, m. game
lupus, -i, m. wolf
luscinia, -ae, f. nightingale
Lutetia, -ae, f. Paris
luteus, -a, -um; muddy
lutulentus, -a, -um muddy
lux, lucis f. light, daylight
magnus, -a, -um large; (of sound) loud
malus, -a, -um bad
manduco, -are, -avi, -atum eat
maneo, -ere, mansi, mansum stay
Marcus, -i Marcus
medicina, -ae, f. medicine
medicus, -i, m. doctor
memini, meminisse (+ gen.) I remember
memoria teneo, -ere, -ui I remember
mendacium, -i, n. lie
mentior, mentiri, mentitus sum I lie (deceive)
merula, -ae, f. blackbird
Minerva, -ae, f. Minerva
mirabilis, -is wonderful
miser, misera, miserum wretched, poor
mora, -ae f. delay, n.
mortuus, -a, -um dead
munus, muneris, n. task
mus, muris, m./f. mouse
musca, -ae, f. fly, n.
narro, -are, -avi, -atum I tell (relate)
narratio, -ionis, f. story (factual)
natura, -ae, f. nature
nauseosus, -a, -um horrible
navigo -aro, -are, -avi, -atum I sail
ne…quidem even (not even)
nix, nivis, f. snow
no, nare, navi I swim
nocens, -entis, m./f. guilty
noceo, nocere, nocui (+ dat.) I harm
novus, -a, -um new
nox, noctis, f. night
nutrix, -icis, f. nurse (wet-)
obiurgo, -are, -avi -atum I scold
obliviscor, oblivisci, oblitus sum forget
obscurus, -a, -um dark
obtineo, -ere, -ui, obtentum I obtain
occido,  -ere, -cidi, -cisum I murder
Octavius, -ii Octavius
officium, -ii, n. duty
onus, oneris, n. burden
operam do (+ dat) I devote (myself to)
Ophelia, -ae Ophelia
oportet, -ere, -uit behove (it behoves)
oratio, -onis, f. speech, discourse
orator, -oris, m. orator
orior, oriri, ortus sum I rise
orno, -are, -avi, -atum I decorate
osculor, -ari, -atus sum I kiss
ovis, -is, f. sheep
paenula, -ae, f. cloak
panis, -is, m. loaf
parvus, -a, -um little
pastor, -oris, m. shepherd
patruus, -i, m. uncle (paternal)
Paulus, -i Paul
paupertas, -atis, f. poverty
pecco, -are, -avi, -atum I sin
pergo, -gere, -rexi, -rectum I continue
periculum, -i, n. danger
petasus, -i, m. hat
Petrus, -i Peter
Phidias, -ae Phidias
philosophus, -i, m. philosopher
Pilatus, -i Pilate
pingo,  -ere, pinxi, pictum paint
pipilo, -are, -avi, -atum I chirp
pirata, -ae, m. pirate
pirum, -i, n. pear
pistor, -oris, m. baker
placenta, -ae, f. cake
poculum, -i, n. cup
Pompeius, -ii Pompey
pono, ponere, posuit, positum I place
porcus, -i, m. pig
portae, -arum, f. pl. gates
Portia, -ae Portia
potius (quam) rather (than)
pretiosus, -a, -um precious
primus, -a, -um; foremost
princeps, –cipis, m. prince, chief, foremost
procerus, -a, -um tall
prodo, -ere, -idi, -itum I betray
prope nearby (adv.)
propheta, -ae, m. prophet
propositum, -i, n.; consilium, -i, n. plan
provincia, -iae province
proximus, -i, m. neighbour
psittacus, -i, m. parrot
pullus, -i, m. chicken
pungo, pungere, pupugi, punctum I sting
quam how…, what a… (exclamatory)
querulus, -a, -um peevish, grumpy
quid ? what?
Quintus, -i Quintus
rana, -ae, f. frog
refrigesco, refrigescere, refrixi I grow cold
regio, -onis, f. region, country
Regulus, -i, m. Regulus
res adversae, f. pl. adversity
rus, ruris, n. country (as opposed to town)
saevus, -a, -um savage
sagitta, -ae, f. bow
salio, -ire, lui, saltum I jump
salto, -are, -avi, -atum I dance
saluto, -are, -avi, -atum I hail
sano, -are, -avi, -atum  I heal
sartago, -aginis, f. frying-pan
sceleratus, -i, m. villain
scelestus, -i, m. criminal
scio,  -ire, -ivi, -itum I know
Scipio, -onis Scipio
scribo, scribere, scripsi, scriptum I write
sculpo,  -pere, -psi, -ptum I sculpt
scutum, -i, n. shield
seco, -are, -avi, -atum I cut
securus, -a, -um safe
sedo, -are, -avi, -atum I calm
severus, -a, -um severe
silva, -ae, f. wood(s)
Socrates, -is Socrates
somnium, -ii, n. dream
sonitus, -i, m. sound, noise
sonus, -i, m. sound, noise
sordidus, -a, -um dirty
stella, -ae, f. star
stola, -ae, f. dress (woman’s)
studeo, -ere, ui (+ dative of subject studied) I study
studiosus, -i, m.; studiosa, -ae f. student; (with esse) to be a student
stultus, -a, -um foolish
stultus, -a, -um stupid
subitus, -a, -um sudden (adj.)
subrideo, -ere, risi, risum I smile
subtraho,  -ere, traxi, tractum; I steal
sum, esse, fui (+ gen. or sometimes dat.) I belong to
superbus, -a, -um proud
tabula, -ae, f. picture (painting)
Tarquinius, -ii Tarquinius
tempestas, -atis, f. storm
Terentia, -ae Terentia
terra, -ae, f. country, land, earth
terreo, -ere, -ui, -itum I frighten
toga, -ae, f. toga
totus, -a, -um whole
tribunus, -i, m. tribune
ursus, i, f. bear
vacca, -ae, f. cow
vaco, -are, -avi, -atum (+ dat.) I devote myself to
vel (hoc) even (even this)
velox, -ocis fast
venator, -oris, m. huntsman
venenatus, -a, -um poisoned
vera dico, -ere, dixi I am right
Vercingetorix, -origis Vercingetorix
Vergilius, -ii Virgil
vespa, -ae, f. wasp
viator, -oris, m. traveller
vicis f. time (occasion, frequency)
villa, -ae, f. villa
vinea, -ae, f. vine